Metoda Ackermanna

Metoda Ackermanna

Wilhelm  W.P. Ackerman, urodzony w 1914 roku w Niemczech, jest twórcą najbardziej komplementarnej metody z zakresu diagnostyki i techniki leczenia manualnego schorzeń kręgosłupa.

Po II wojnie światowej wyemigrował do Szwecji gdzie w 1974 założył w Sztokholmie – The Ackermann College of Chiropractic. Obecnie kierownictwo Instytutu pełni jego syn P.W. Ackermann, który jest profesorem, chirurgiem ortopedą.

Blisko pięćdziesięcioletnie doświadczenie praktyczne szwedzkiego chiropraktyka zaowocowało powstaniem zupełnie nowej koncepcji leczenia schorzeń kręgosłupa, której główny cel polegał na wyeliminowaniu przyczyny dolegliwości. Według Doktora Ackermanna wszelkie dolegliwości bólowe kręgosłupa najczęściej spowodowane są wadliwym ustawieniem miednicy. A tego typu sytuacja prowadzi bezpośrednio do wtórnych przemieszczeń w obrębie całego szkieletu. Wskutek nieprawidłowego ustawienia miednicy dochodzi do lompensacyjnych przemieszczeń, które to odpowiedzialne są za większość dolegliwości bólowych. Ale co najbardziej istotne – opisywane przemieszczenia mają charakter odwracalny, dlatego właśnie te zmiany można skorygować podczas zabiegu. Metoda Ackermanna jest zatem ukierunkowanym systemem terapii, którą wyróżnia szczegółowa diagnostyka pacjenta oraz precyzyjna technika leczenia manualnego. W wyniku przeciążeń, upadków, uderzeń lub niewłaściwego obciążania jedna z kości biodrowych może zmienić swoje położenie względem kości krzyżowej.

W następstwie cała miednica ulega stopniowej dystrofii z pozornym skróceniem jednej z kończyn. Pomimo, że osoba stoi na równym podłożu i obie nogi są równomierne obciążone, to jedna głowa kości udowej może znajdować się niżej. Początkowo nie odczuwa się żadnych dolegliwości. Dopiero, gdy tworzą się wtórne zmiany kompensacyjne mogą rozpocząć się (często lekceważone) pierwsze symptomy bólowe. Jeżeli jakieś zaburzenie nie będzie leczone, wówczas kręgosłup będzie reagował dalej, gdzie odcinek lędźwiowy dopasowuje się do skręconej miednicy poprzez skoliozę, na ogół zwróconą wypukłością w stronę „dłuższej nogi”. Po tej stronie napinają się torebki stawowe, pojawiają się napięcia mięśni  i więzadeł, dochodzi do ”wypychania się” krążka międzykręgowego, Tam gdzie wypukłość jest największa, powstają zaburzenia wewnątrz i wokół kanału kręgowego. Pojawiające się w następstwie bóle kręgosłupa występują w około 80% wypadków  po stronie „dłuższej nogi”. W dotkniętym przemieszczeniami segmencie ruchowym stopniowo pojawiają się uwarunkowane wegetatywnie zmiany, takie jak zaburzenia krążenia i zaburzenia tkankowe. Wtedy wystarczy tylko małe podrażnienie, by został przekroczony próg bólu, a ukryta blokada dała o sobie znać. Wieloletnie doświadczenie samego Ackermana a także jego Instytutu wskazuje,  że w ten właśnie sposób, poza bólami w obrębie samego kręgosłupa, można leczyć także różne dolegliwości kręgosłupa, objaw rwy kulszowej, rwy udowej, barkowej, dyskopatie (przepukliny, wypukliny krążka międzykręgowego), zespołowe bóle przeciążeniowe, dysfunkcje ruchowe kręgosłupa różnego pochodzenia, bóle pourazowe, bóle głowy, zawroty głowy, tzw. „szumy uszne”, bóle karku, sztywność karku, bóle w okolicach żeber, łopatek, bólach okolicy miednicy, pachwin, bólach stawów kończyn, odwracalne wady postawy.

Przeciwskazania

Z kolei przeciwwskazania do stosowania metody Ackermana obejmują  zaawansowaną osteoporozę, świeże złamania, gorączkę, choroby nowotworowe, gruźlicę kości, obustronny objaw Lasequa, znaczne osłabienie odruchów ścięgnistych, zaawansowane stadium choroby Bechterewa. I co bardzo istotne – ostatnie zdanie zawsze należy do fizjoterapeuty który decyduje czy w konkretnym przypadku można lub też nie można użyć takiej a nie innej techniki manualnej.

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie
Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie

Możliwości jakie niesie ze sobą metoda dr Ackermanna  są olbrzymie. Współcześnie metoda diagnozy i samej terapii wg koncepcji opracowanej przez szwedzkiego lekarza, jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych i komplementarnych metod leczenia manualnego. Wyróżnia się przede wszystkim szybką  i celową diagnostyką, a samo postępowanie terapeutyczne jest tutaj precyzyjne i dokładne. Wykonując zabieg terapeuta bardzo dokładnie wie co chce osiągnąć i dlaczego. Nie ma tu miejsca na przypadkowe zabiegi.  

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Jak chodzi o kręgosłup, wspomnianą zasadę można realizować, decydując się na manualne badanie według założeń metody Ackermanna. Badanie takie przeprowadzone jest pod kątem prawidłowości statyki kręgosłupa i miednicy (prawidłowego ustawienia przestrzennego kości kręgosłupa i miednicy). Bardzo często, podczas badania, mimo pozornego braku zmian i dolegliwości, okazuje się, że w statyce kręgosłupa lub samej miednicy, występują nieprawidłowości – nierzadko bolesne podczas palpacji. Ich usunięcie znacznie zmniejszy ryzyko wystąpienia dolegliwości w przyszłości. Metoda opracowana przez dr Ackermanna opiera się w głównej mierze na miednicy i kości krzyżowej, a dokładniej na ich wzajemnych przesunięciach. Problemy z właściwym ustawieniem w/w struktur pociągają za sobą powstawanie kolejnych mechanizmów kompensacyjnych, które mogą ujawnić się w innych segmentach, np. kręgosłupie szyjnym, w stawie łokciowym, biodrowym, etc. 

Poprzez palpację miednicy i pomiar długości kończyn dolnych terapeuta jest  w stanie bardzo dokładnie określić pozycję stawów krzyżowo-biodrowych i położenie kości krzyżowej w stosunku do piątego kręgu lędźwiowego. Pozostałe dostępne techniki palpacyjno – diagnostyczne pozwalają na dokładne określenie miejsca  i rodzaju zablokowania poszczególnych segmentów kręgosłupa i stawów obwodowych.   Terapeuta który posługuje się metodą Ackermanna jest  w stanie usunąć zmiany funkcjonalne, które napotkał w trakcie dokładnego badania palpacyjnego. Pacjent po kilku zabiegach uzyskuje znaczną redukcję dolegliwości bólowych, które towarzyszyły mu  od miesięcy. Ogromną rolę w terapii według metody Ackermanna odgrywa tzw. „fenomen sekundowy”. Pozwala on, na precyzyjne określenie, czy widoczne zmiany w ustawieniu przestrzennym, wiążą się z problemem funkcjonalnym (odruchowym), czy strukturalnym. Informacja ta, ma fundamentalne znaczenie w dalszym postępowaniu terapeutycznym. Sama terapia jest bardzo precyzyjna. Metoda ta pozwala na działanie w miejscu przyczyny schorzenia, dlatego zostaje odblokowany tylko i wyłącznie ten segment, który powodował bóle i dolegliwości pacjenta. Tak więc przy zastosowaniu metody Ackermanna w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić ból. 

O co w tym wszystkim chodzi

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie
Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie

Istota postępowania w metodzie Ackermana polega na odnajdywaniu i usuwaniu zmian w obrębie kręgosłupa i miednicy, a tym samym zapobieganiu powstawaniu dolegliwości. Terapeuci stosujący tę metodę uważają, że główny wpływ na funkcję kręgosłupa ma jego podstawa, czyli miednica. Ukośnie ustawiona (skręcona) miednica, powoduje wadliwe ułożenie całego kręgosłupa, począwszy od odcinka lędźwiowego przez piersiowy, aż po szyjny. Nieprawidłowe ułożenie kości miednicy w połączeniu z obciążeniami wynikającymi z codziennej aktywności ruchowej, może wywołać silne niekiedy dolegliwości bólowe lub zmiany patologiczne, jak chociażby uszkodzenia krążka międzykręgowego. 

Jak się leczy w metodzie Ackermana? Przede wszystkim techniką manipulacji i mobilizacji, która jest szczególną dziedziną fizjoterapii, nie jest masażem. Istota manipulacji polega  na korygowaniu ułożenia kręgów i stawów międzykręgowych, co poprawia funkcjonowanie kręgosłupa i zmniejsza ucisk na nerwy i rdzeń kręgowy powodując ustąpienie lub zmniejszenie bólu. Zabieg przeprowadzany jest na specjalnym stole manipulacyjnym. Pacjent kładzie się na nim, a wykonujący manipulację fizjoterapeuta układa pacjenta w odpowiednich pozycjach. Pozycje te umożliwiają wykonanie precyzyjnego i bezbolesnego pchnięcia odblokowującego zablokowany segment kręgosłupa lub stawu. Używane podczas zabiegu siły są niewielkie, a odblokowanie odbywa się dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki.  W praktyce terapia wymaga szerszego, ogólnego spojrzenia na przyczyny dolegliwości i ich złożoność. Kompensacja, którą rozpoczął „zablokowany” staw wymaga od samego terapeuty adekwatnego postępowania.  Z tego powodu, jeśli ktoś chce pracować metodą Ackermanna musi poddać kontroli, a jeśli będzie taka potrzeba również wdrożyć terapię, w tych miejscach, które wykazują zaburzenia funkcjonalne. Poszczególne techniki zabiegowe w tej metodzie ograniczają się dokładnie do jednego segmentu, dlatego zostaje „odblokowany” tylko i wyłącznie ten staw, który powodował dolegliwości  u pacjenta.

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie

Pokreślmy jeszcze raz:

Każdy zabieg poprzedzony zostaje szczegółową diagnozą wstępną. Fizjoterapeuta dokonuje oceny stanu pacjenta na podstawie wywiadu, palpacji ustawienia (przemieszczeń) i funkcji poszczególnych stawów. Należy także ocenić wyniki badań radiologicznych.  Zabieg nie może być wykonany nigdy w kierunku do bólu.Zastosowane wówczas efektywne techniki pozwalają na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu. Dokładnie przeprowadzona diagnoza terapeutyczna kieruje bowiem całym zabiegiem. Wiele dolegliwości, które swoją przyczynę mają  w zaburzeniach funkcji narządu ruchu, a zwłaszcza kręgosłupa, są z natury odwracalne. Wynika z tego fakt, iż można je usunąć. Często zmiany w funkcjonowaniu stawów kręgosłupa powodują występowanie objawów podobnych do tych, które wywołują choroby organiczne.

Jeśli w badaniach lekarskich zostało wykluczone organiczne podłoże choroby, najczęściej można takiemu pacjentowi pomóc stosując terapię manualną. Metoda Ackermanna jest coraz bardziej popularną wśród polskich fizjoterapeutów, ponieważ stała się skutecznym narzędziem w rękach doświadczonego terapeuty.  Szybka i bezbolesna terapia poprzedzona dokładną analizą zdjęć RTG i badaniem palpacyjnym skutecznie usuwa dysfunkcje kręgosłupa   i poprawia postawę ciała pacjentów. Terapia manualna wykorzystuje naturalne możliwości naszego ciała. Fizjoterapeuta może doraźnie pomóc i dostarczyć organizmowi odpowiedni impuls. Ten rodzaj terapii zajmuje się usuwaniem przyczyny bólu, a nie jego skutków. Reszta zależy od pacjenta. Bardzo ważna jest edukacja i profilaktyka, polegająca na nauczeniu pacjenta odpowiedniego trybu życia i stosowaniu odpowiednich ćwiczeń.


W sekcji O mnie znajdą Państwo potwierdzenie moich kompetencji i kwalifikacji jako licencjonowanego fizjoterapeuty. Zachęcam do pozostawienia opinii na temat mojej osoby po wykonanych zabiegach na moim profilu w Google+. W dziale RehabilitacjaTerapia manualnaChiropraktyka i Masaż leczniczy znajdą Państwo opisy poszczególnych zabiegów, jej historię oraz metody. W zakładce Zabiegi znajdą Państwo wszystkie wykonywane przeze mnie zabiegi w moim gabinecie.