Skolioza i odwracalne wady postawy

Skolioza i odwracalne wady postawy

Skolioza – potocznie zwana bocznym skrzywieniem, to według Wejsfloga odchylenie osi anatomicznej (linii wyrostków kolczystych) od osi mechanicznej kręgosłupa w płaszczyźnie czołowo-strzałkowej. Jednak za rzeczywiste boczne skrzywienie kręgosłupa należy uznać tylko i wyłącznie wielopłaszczyznowe zniekształcenia.

Okresy krytyczne dla posturogenezy – największe ryzyko wystąpienia lub progresji wady: wiek szkolny, okres intensywnego wzrostu (skok pokwitaniowy)

Wada ta polega na wielopłaszczyznowej deformacji kręgosłupa

Do deformacji może dochodzić we wszystkich 3 płaszczyznach:

 1. W płaszczyźnie czołowej – odchylenie od linii kręgosłupa w prawo lub lewo(boczne skrzywienie)
 2. W płaszczyźnie strzałkowej- zmiana kształtu i wielkości krzywizn dochodzi so spłaszczenia kifozy piersiowej lub moment jej zlordozowania
 3. W płaszczyźnie poprzecznej: rotacja i torsja kręgów, skutkiem czego jest powstawanie garbu żebrowego i wału mięśniowego

Badanie oglądowe diagnozujące skoliozę:

 1. badanie w 4 pozycjach z tyłu, skłon w przód, z boku, z przodu
 2. wybieramy pozycję nawykową (pozycja swobodna/ w rozkroku na szerokość stopy (na szerokość stawów biodrowych), palce lub pięty w jednej linii, ręce wzdłuż ciała, kobiety upięte włosy by odsłonić kręgosłup.
 3. zwracamy uwagę na:
 • z tyłu (pacjent stoi do nas tyłem): kąty szyjno barkowe (sprawdzamy symetrię), wyrostki barkowe łopatki, kąty dolne łopatki, trójkąty talii (przestrzeń między talerzem kości biodrowej, klatką a luźno zwisającą ręką), !kształt (obrysy) i wysokość talerzy biodrowych!, kolce biodrowe tylne górne, !! przebieg wyrostków kolczystych kręgosłupa !! (najważniejszy element- przejeżdżamy palcem wskazującym od góry w dół lub obejmując je dwoma palcami)
 • skłon w przód (swobodny, ramiona swobodnie zwisają, głowa między nimi): położenie lewej i prawej strony grzbietu) ma wykryć zjawisko rotacji (np. garb żebrowy lub wał mięśniowy), sprawdzamy czy kręgosłup stanowi jednolity łuk na całej długości (ruchomość kręgosłupa) , daje informacje o rodzaju skoliozy (czynnościowe, twarda) i możliwość korekcji skoliozy, prognozowanie i diagnostyka;
 • z boku: oceniamy wielkość wygięcia fizjologicznego
 • z przodu: wysokość  kolców przednich górnych, obrysy talerzy kości biodrowej, kąty szyjno-barkowe, trójkąt tali, wysokość wyrostków barkowych

Skolioza: prawostronna i lewostronna (zależy od kierunku wygięcia łuku)

Biologicznie plastyczny – krąg którego proces kostnienia nie uległ zakończeniu

Tkanki miękkie – więzadła, mięśnie

Torsja – obrót w czasie którego biologicznie plastyczny krąg napotykając na opór ze strony tkanek miękkich przykręgosłupowych ulega deformacji (zmiana strukturalna typowa dla III etapu powstawania wady)

Rotacja= Obrót
Torsja= Skręcenie

Skutkiem rotacji są:

 • Garb żebrowy (w miejscu, gdzie występują żebra) – odcinek piersiowy
 • Wał mięśniowy- powstaje w odcinkach gdzie nie ma żeber – odcinek lędźwiowy

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie

Podział wg Kinga:

 1. Wg. Kinga – skrzywienie pierwotne w odcinku lędźwiowym i wyrównawcze skrzywienie odcinka piersiowego, kąt skrzywienia lędźwiowego jest większy od piersiowego
 2. Wg. Kinga – skrzywienie pierwotne w odcinku piersiowym i wyrównanie skrzywienia w odcinku lędźwiowym, kąt skrzywienia piersiowego jest większy od lędźwiowego.
 3. Skrzywienie odcinka piersiowego , bez zmian w odcinku lędźwiowym
 4. Długie jednołukowe skrzywienie, piersiowo- lędźwiowe
 5. Podwójne skrzywienie w odcinku piersiowym

Skrzywienie pierwotne – powstało pierwsze w czasie.

Podziały:

 • Ze względu na liczbę krzywizn:
 • Jednołukowe
 • Dwułukowe
 • Wielołukowe
 • Ze względu na stopień mechanicznego wyrównania się:
 • Wyrównanie
 • Niewyrównanie
 • Ze względu na stopień wyrównania się czynno- biernego skrzywienia:
 1. Skrzywienie wyrównuje się czynnie za pomocą napięcia mięśni
 2. Skrzywienie wyrównujące się biernie poprzez ułożenie na boku, zwis itp.
 3. Niewyrównywane, ani czynnie, ani biernie ale bez utrwalonych zmian strukturalnych
 4. Niewyrównywane, ani czynnie, ani biernie ale z utrwalonych zmianami strukturalnymi

Podział radiologiczny wg. Grucy

 1. 30o
 2. 30o-60o
 3. 60o-90o
 4. > 90o

Objawy:

 • I-rzędowe – związane z kręgosłupem bezpośrednio
 • Bocznie i przednio – tylne wygięcie kręgosłupa o charakterze: a) pierwotnym, b) wtórnym
 • Rotacja kręgów
 • Torsja kręgów
 • Zwężenie krążków międzykręgowych
 • II-rzędowe – dot. klatki piersiowej, miednicy
 • Garb żebrowy tylny i przedni
 • Wgłębienie (depresja) żebrowe tylne i przednie
 • Wał mięśniowy
 • Przesunięcie klatki piersiowej
 • Nachylenie i torsja klatki piersiowej
 • Asymetria ustawienia miednicy
 • III- rzędowe
 • Asymetria ustawienia łopatek
 • Asymetria trójkątów tali

(na podstawie objawów III rzędowych nie oceniamy rodzaju skoliozy)

Patomechanika skolioz:

 •  Etap I: obserwujemy wyboczenie, zaburzenie przestrzeni międzykręgowych: po stronie wew. łuku zbliżają się, po stronie zew. oddalają się. Mięśnie od wew. ulegają przykurczu, a na zewnątrz od łuku są osłabione, rozciągnięte
 • Etap II : zwiększenie wady, powstawanie kręgów klinowatych

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie

W sekcji O mnie znajdą Państwo potwierdzenie moich kompetencji i kwalifikacji jako licencjonowanego fizjoterapeuty. Zachęcam do pozostawienia opinii na temat mojej osoby po wykonanych zabiegach na moim profilu w Google+. W dziale Rehabilitacja, Terapia manualna, Chiropraktyka i Masaż leczniczy znajdą Państwo opisy poszczególnych zabiegów, jej historię oraz metody. W zakładce Zabiegi znajdą Państwo wszystkie wykonywane przeze mnie zabiegi w moim gabinecie.