Terapia manualna wg K. Lewita

Terapia manualna wg K. Lewita

Jest jedną z najbardziej znanych, a z pewnością najdłużej stosowanych metod w Polsce. Karel Lewit urodził się w 1916r. w Lublanie. Po I Wojnie Światowej przeniósł się wraz z rodziną do Pragi. Studia lekarskie ukończył po II Wojnie Światowej i bardzo szybko, bo w roku 1946 doktoryzował się.

Od początku swojej lekarskiej działalności specjalizował się w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Wykorzystywał do tego celu najpierw proste techniki chiropraktyczne /trakcje/, a następnie bardziej zaawansowane mobilizacje i manipulacje, które nieustannie doskonalił. Prowadził jednocześnie badania naukowe, systematyzował ich wyniki i rozwijał nowe sposoby diagnostyki. Zdołał zachęcić do współpracy wielu wybitnych lekarzy czeskich m.in. prof. O. Staryego, doc. Vl. Jandę oraz wielu lekarzy i nie lekarzy z zagranicy jak J. Mitchella, dr F. Gaymansa, dr G. Gutman, dr E. Kubisa czy J. Sachsego, dr H. Tilschera. W efekcie tej współpracy i własnych doświadczeń opracował nowoczesny sposób postępowania terapeutycznego, udoskonalając stare i wprowadzając nowe techniki zarówno z zakresu chiropraktyki jak i osteopatii.

Rehabilitacja i terapia manualna w Krakowie
Terapia manualna wg K. Lewita

Ten swoisty konglomerat wielu szkół i filozofii przejęli terapeuci z innych krajów, np. z Niemiec, w tym także lekarze i fizjoterapeuci z Polski. Profesor K. Lewit w ciągu 55 lat swojej pracy wydał ponad 200 publikacji naukowych, a jego książki zostały przetłumaczone na wiele języków. W Polsce ukazały się dwie najważniejsze pozycje książkowe tj.: „Leczenie manualne zaburzeń czynności narządu ruchu”(1984r.) i „Terapia manualna w rehabilitacji chorób narządu ruchu”(2001r.) Osiągnięcia K. Lewita w tej dziedzinie sprawiły, że nazwano go „ojcem medycyny manualnej. Podkreślając dorobek tego wielkiego czeskiego terapeuty dr J. Stodolny pisze: „we współczesnej medycynie niewiele jest osobowości naukowych, o których można powiedzieć, że są współtwórcami całej gałęzi wiedzy. Wiedzy, którą sami po części zbadali, opracowali jej podstawy teoretyczne, przekonali do niej środowisko medyczne i potrafili wprowadzić do praktyki leczniczej. Jeszcze mniej jest naukowców, którzy nie tylko stworzyli system terapeutyczny, ale wprowadzili wiodący w świecie system szkolenia i zbudowali swoją „szkołę”, a w dodatku dokonali tego za życia, mogąc się cieszyć swoim sukcesem”.

Profesor K. Lewit wielokrotnie przebywał w Polsce, uczestnicząc w seminariach, konferencjach, prowadząc szkolenia z polskimi lekarzami. Ideę przewodnią filozofii K. Levita w postępowaniu diagnostycznym można by zawrzeć w jego stwierdzeniu zawartym w zdaniu „zaburzenia funkcji rzadko ograniczają się do jednego segmentu czy pojedynczej struktury. Dlatego w czasie postępowania diagnostycznego, narząd ruchu powinien być traktowany jako całość”.

Opracował Piotr Paweł Rząca
Na podst. materiałów szkoleniowych
Mgr Mirosława Kapicy


W sekcji O mnie znajdą Państwo potwierdzenie moich kompetencji i kwalifikacji jako licencjonowanego fizjoterapeuty. Zachęcam do pozostawienia opinii na temat mojej osoby po wykonanych zabiegach na moim profilu w Google+. W dziale Rehabilitacja, Terapia manualna, Chiropraktyka i Masaż leczniczy znajdą Państwo opisy poszczególnych zabiegów, jej historię oraz metody. W zakładce Zabiegi znajdą Państwo wszystkie wykonywane przeze mnie zabiegi w moim gabinecie.